Screen Shot 2020-08-30 at 1.06.11 PM.png

April 11, 2019

Michael là một nhà soạn nhạc, ở Đức. Và anh đã lập kênh này để chia sẻ tình yêu của anh dành cho âm nhạc, một lối sống bình tĩnh, đi du lịch để lấy cảm hứng, quay video và trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Với dự án này, anh đã tạo ra những bản nhạc mang âm hưởng của...

Please reload

  • Untitled-2