Chàng tiến sỹ kỹ thuật Pietro Boselli

Sinh: 3 tháng 12, 1988 (tuổi 28), Negrar, Ý Chiều cao: 1,85 m

Tiến sỹ kỹ thuật và giảng viên toán tại Đại học London.

Nghề nghiệp hiện tại: Người mẫu chuyên nghiệp.

Facebook: Pietro Boselli

Pinterest: Pietro Boselli


Xem thêm ảnh Pietro Boselli tại Facebook