Renato Freitas - chàng siêu mẫu của Next Model Miami

Renato Freitas sinh ngày: 03/07/1986, tại Brazil.

Chiều cao: 190cm.

Là người mẫu chuyên nghiệp tại Next Model Miami.

Facebook: Renato Freitas