Lâm Canh Tân - Chàng mặt băng trong Sở Kiều Truyện

Tên tiếng Hoa: 林更新 Tên tiếng Anh: Kenny Quốc Tịch: Trung Quốc Ngày sinh: 1988/02/13 noi sinh: Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Q uoc Chiểu Cao: 1m86 Cân Nẵng: 75 kg Chòm Sao: Bảo Bình Dân Tộc: Hán Tên fan: KID Học vấn: Học Viện Hi Kich Thượng Hải Niên Khoa 2007 hệ Biểu Diễn (bạn học with the Bồ Ba Giáp, Vương Nhược Tâm, Mạnh Lệ Chu Phong) Công ty quản lý: Khon Kiệt ảnh thị

Facebook: Lâm Canh Tân.

Trang cá nhân: Lâm Canh Tân