Thần cơ hội Caerus

11.05.2018

 

Trong thần thoại Hy Lạp Caerus (Kairos) là một vị thần cơ hội. Thần Caerus có một chỏm tóc dài trước trán , phía sau đầu thì hói . Nếu bạn muốn nắm lấy cơ hội thì chỉ nắm khi ông ta đang đi đến gần bạn. Khi thần Caerus đã đi qua rồi bạn không còn nắm cơ hội đươc nữa. Vì phía sau không có tóc để mà nắm. 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2