Những chàng trai sáu múi của Đại học Thể dục Thể Thao Chung Ang Hàn Quốc.

12.05.2018

1. 전정근 (Jun Jeong)

Facebook: 전정근

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Chung Ang.

 

 

 

2. 팽진효 (Fang Jin Hee)

 

Facebook: 팽진효

Tốt nghiệp Đại học Kyungnam

 

 

3. 코비 (Park JunHyeck)

Facebook: Park JunHyeck

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Chung Ang.

Sinh nhật: 14/11/1989

 

 

 

 

 

4. 가국현 (Guk-kyun)

Facebook: 가국현

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Chung Ang.

 

 

 

5. 유승원 (Yu Seung Won)

Facebook: 유승원

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Chung Ang.

 

6. Chang Han Sung

Facebook: Chang Han Sung

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Chung Ang.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2