Lô tô - Những kiếp đời trôi sông lạc chợ

30.09.2018

Liệu bạn đã hiểu hết về những đoàn Lô Tô? Họ chính là những nghệ sĩ trong sân khấu dân gian, và mọi người đang hiểu sai nhiều về loại hình này.

 

Phần đầu:

 

 

Phần cuối:

 

 

 

Nguồn: Youtube, ViVanetwork.

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2