Bear Hug Album - God Thanit và tình nhân

Album: Bear Hug.

Nhiếp ảnh gia: Supper Team.

Bối cảnh: Valentine day.

Model: God Thanit.