Gabriel Noah Adams

Một người đàn ông sinh ra mà không có vòng tay và chân, Gabriel Noah Adams đang chứng minh rằng bất cứ điều gì là có thể khi bạn tin vào bản thân mình.


Nguồn: Born Different, Instagram.

Tags:

  • Untitled-2