Piano relaxing music

Michael là một nhà soạn nhạc, ở Đức. Và anh đã lập kênh này để chia sẻ tình yêu của anh dành cho âm nhạc, một lối sống bình tĩnh, đi du lịch để lấy cảm hứng, quay video và trải nghiệm thiên nhiên tuyệt vời. Với dự án này, anh đã tạo ra những bản nhạc mang âm hưởng của hòa bình. Một bản nhạc làm dịu, có tác động tích cực, giúp chữa lành, tiếp thêm sinh lực, giúp suy nghĩ tốt hơn và theo những cách mới.


Michael.

Tags:

  • Untitled-2