Những trận chiến đấu hay nhất trong Avenger

06.05.2019

1. Trận chiến New York trong The Avengers (2012)

 

 

2. Trận chiến tronf thang máy của Captain America - The Winter Soldier (2014)

 

 

3. Trận chiến xa lộ trong Captain America: The Winter Soldier (2014)

 

 

4. Trận chiến Sokovia trong Avengers: Age of Ultron (2015)

 

 

5. Cuộc nội chiến siêu anh hùng đọ sức trong Captain America: Civil War (2016)

 

 

6. Trận đánh cuối Captain America: Civil War (2016)

 

7. Thor đọ sức Hulk trong Thor: Ragnarok (2017)

 

 

8. Trận chiến wakanda

 

 

9. Trận chiến Thanos

 

 

10. Quyền năng của Scarlet 

 

 

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2