Những trận chiến đấu hay nhất trong Avenger

1. Trận chiến New York trong The Avengers (2012)


2. Trận chiến tronf thang máy của Captain America - The Winter Soldier (2014)


3. Trận chiến xa lộ trong Captain America: The Winter Soldier (2014)


4. Trận chiến Sokovia trong Avengers: Age of Ultron (2015)


5. Cuộc nội chiến siêu anh hùng đọ sức trong Captain America: Civil War (2016)


6. Trận đánh cuối Captain America: Civil War (2016)

7. Thor đọ sức Hulk trong Thor: Ragnarok (2017)


8. Trận chiến wakanda


9. Trận chiến Thanos10. Quyền năng của Scarlet


Tags:

  • Untitled-2