Một thoáng Hồng kông

30.09.2019

MỘT THOÁNG HỒNG KÔNG

 

Photography: Hứa Quý Long

 

Makeup: Châu Minh Ông

 

Model: Đặng Nguyên Minh, Vy Quách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2