Tomasz Zarzycki: Nam vương Ba lan 2018

Người mẫu 26 tuổi Tomek Zarzycki sinh ra và lớn lên tại Ba Lan. Anh là gương mặt xuất hiện ở nhiều chiến dịch, chương trình thời trang. Dù có công việc hấp dẫn, tuy nhiên Tomek vẫn dành thời gian nhiều để phụ giúp gia đình chăm lo cho trang trại cũng như phụ giúp ông nội trong gara sửa chữa ô tô.


Năm 2019, Tomek được sướng tên Á vương 2 cuộc thi Mister Supranational 2019.


Năm 2018, Tomek trở thành Mister Poland 2018.