Bomb Jeerawat Vetsakol

14.03.2020

Bomb Jeerawat Vetsakol

 

Sinh nhật: 20 tháng 09 năm 1998.

 

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Chiang Rai, Thái lan.

 

Tốt nghiệp trường Đại học Mae Fah Luang chuyên ngành Aviation Business Management.

 

Thành tích:

 

- Mister Global Thailand 2019

 

- Mister Star Uttaradit 2018

 

- Mister Korat Thailand 2018

 

- Mister TQC International Thailand 2018

 

Facebook: Jeerawat Vatchasakol

 

IInstagram: Jeerawat Vatchasakol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

  • Untitled-2