Bomb Jeerawat Vetsakol

Bomb Jeerawat Vetsakol


Sinh nhật: 20 tháng 09 năm 1998.


Sinh ra và lớn lên tại thành phố Chiang Rai, Thái lan.


Tốt nghiệp trường Đại học Mae Fah Luang chuyên ngành Aviation Business Management.


Thành tích:


- Mister Global Thailand 2019


- Mister Star Uttaradit 2018


- Mister Korat Thailand 2018


- Mister TQC International Thailand 2018


Facebook: Jeerawat Vatchasakol


IInstagram: Jeerawat Vatchasakol